The Left in the European Parliament stands for people and planet.

Our MEPs work for an economy at the service of working people, not tax evaders and corporations.

We keep tabs on the global bosses of 21st century capitalism who undermine our democracy and attack our rights.

Our struggle means challenging deep-seated sexism and racism.
It means standing up for human rights, and working together to build another Europe: a project of the people, not the elites.

Our members fight on the street and within institutions to hold the EU and national governments to account… to give voice to those excluded from decision-making.

Yesterday’s failed doctrines will not get us to the future we need: a Europe that cherishes rights & difference, delivers sustainable progress, and values democracy. A Europe that stands for equality, freedom, and peaceful cooperation throughout the world.

A Europe of solidarity.
By working together with you, we can bring the voices of the street into the European Parliament.

Find out who your Left representatives are below and get in touch with us to see how we can work together to change Europe for the better.

For regular updates on our work, sign up to our English-language newsletter, The Megaphone.

Seasann an Clé i bParlaimint na hEorpa do dhaoine agus don phláinéid.

Tá ár Fheisirí ag obair ar geilleagar don lucht oibre, ní imghabhálaí cánach agus comhlachtaí móra.

Coinnímid súil ar na máistrí chaipitleachais an 21ú haois, atá ag déanamh ionsaí ar ár ndaonlathais agus ár gcearta.

Ciallaíonn ár streachailt, troid i gcoinne ghnéasachas agus do chiníochas, de gach cineál.

Ciallaíonn sé seasamh suas ar son cearta daonna, agus oibriú le chéile chun Eoraip eile a thógáil: tionscadal na ndaoine, ní na scothaicmí.

Tá ár Fheisirí ag troid ar na sráideanna agus taobh istigh de na hinstitiúidí chun súil a choinneáil ar an AE agus ar na rialtais náisiúnta … agus chun guth a thabhairt dóibh siúd nach bhfuil páirteach ag déanamh cinneadh.

Ní thabharfaidh dochtúireachtaí a theip orainn inné an todhchaí a theastaíonn uainn: Eoraip le meas do ar cearta agus ar dhifríocht, a sholáthraíonn dul chun cinn inbhuanaithe, agus a chuireann luach ar an daonlathas. Eoraip a sheasann do chomhionannas, saoirse agus comhar síochánta ar fud an domhain.

Eoraip dlúthpháirtíochta.

Trí oibriú le chéile, is féidir linn guth na ndaoine a thabhairt isteach i bParlaimint na hEorpa.

Féach thíos do tuille eolais ar do ionadaithe Clé, agus déan teagmháil chun fheiceáil conas is féidir linn oibriú le chéile chun athrú níos fhearr a dhéanamh. Le haghaidh nuashonruithe rialta ar ár gcuid obair, clárú do ár nuachtlitir Béarla, The Megaphone.

Find out who your Left representatives are and get in touch with us to see how we can work together to change Europe for the better.

For regular updates on our work, sign up to our English-language newsletter, The Megaphone.

Subscribe

* indicates required

The Left in the European Parliament will use the information you provide on this form to be in touch with you with updates on our work and campaigns.

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us. We will treat your information with integrity and respect. For more information about our privacy policy please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

European Parliament B-1047 Brussels, Belgium